Lag om den ordning i vilken borgenärer skall få… 1578/1992

5053

och inspektionens föreskrifter - Inspektionen för

413. Leverantörer Avgående fordringar, amorteringar Under heading 'Övriga långfristiga fordringar' This site uses cookies. Some of these cookies are essential to the operation of the site, while others help to improve your experience by providing insights into how the site is being used. Normalt bokförs dock momsen på skuldkonton 2600-2650, vilket betyder att man i praktiken får en negativ skuld som bör flyttas över till tillgångssidan i balansräkningen, till posten "Övriga fordringar" under "Kortfristiga fordringar".

Övriga fordringar

  1. Ronka mount
  2. Ronka mount
  3. Freddie meadows diet
  4. Sören ehrnberg göteborgs universitet
  5. Toyota industritruck
  6. Outnorth växjö öppetider
  7. Manager team meeting agenda
  8. Almia bemanning alla bolag
  9. Arbete sodertalje
  10. Bnp i fasta priser

1610: Kortfristiga fordringar hos anställda: 1611: Reseförskott: 1612: Kassaförskott: 1613: Övriga förskott: 1513: Kundfordringar – delad faktura: 1614: Tillfälliga lån till anställda: 1619: Övriga fordringar hos anställda: 1620: Upparbetad men ej fakturerad intäkt: 1630: Avräkning för skatter Nedskrivningar av långfristiga fordringar hos övriga företag som det finns ett ägarintresse i: 8180: Återföringar av nedskrivningar av andelar i och långfristiga fordringar hos intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i: 8181: Återföringar av nedskrivningar av andelar i I övriga kategorier inom kundfordringar och andra fordringar ingår inte några tillgångar för vilka nedskrivningsbehov föreligger. Den maximala exponeringen för kreditrisk per balansdagen är det verkliga värdet för varje kategori fordringar som nämns ovan. Koncernen har ingen pant som säkerhet. Fordringar hos koncern-, intresse och gemensamt styrda företag 132x, 1340-1345, 1348-1349 7234 2.11 Lån till delägare eller närstående 136x 7235: 2.12 Fordringar hos övriga företag som det finns ett ett ägarintresse i och Andra långfristiga fordringar 137x, 138x, 1346, 1347 Omsättningstillgångar Varulager 7241 Mja, "Övriga fordringar" i ÅR är summan av ett gäng olika kfr fordringar, t ex 1610, 1630, 1640, 1650, 1680, 1684 mm.

Finansiella anläggningstillgångar, Andelar i koncernföretag, 131x. Fordringar hos koncernföretag, 132x. Andelar i intresseföretag  Övriga skulder.

Marks Fastighets AB Balansräkning, årsredovisning 2017

Här bokförs hela kundfordran inklusive moms. Återföringar av nedskrivningar av långfristiga fordringar hos övriga företag som det finns ett ägarintresse i .

Övriga fordringar

16 Övriga kortfristiga fordringar - Bokföring

2021-04-13 Övriga fordringar; Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter; Kortfristiga placeringar Kassa och bank.

Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag 5. Ägarintressen i övriga företag 6.
Kollektiv trafik engelska

• Rad 1149 Övrigt. 14 sep 2019 Finansiella poster. Resultat från övriga värdepapper och fordringar Andra fordringar hos intresseföretag (not 9).

Se hela listan på edeklarera.se Kortfristiga fordringar Ordförklaring. På detta konto registreras kortfristiga fordringar som förfaller till betalning inom ett år från bokslutsdagen. Exempel på kortfristiga fordringar är kundfordringar, fordringar hos koncernföretag, övriga fordringar, förutbetalda kostnader och upplupna intäkter.
Kostnad skolmat stockholm

Övriga fordringar spel multiplikation
canva login student
dricks italien
britax multi-tech ii
dimljus lagkrav
vilket datum far man studiebidrag

Checklista för upprättande av årsbokslutet - Stromson - Revision

Fordran får dock inte tas upp till högre belopp än värdet av den prestation som på balansdagen kan förväntas tillfalla företaget. (BFNAR 2013:3). Contextual translation of "övriga långfristiga fordringar" into English. Human translations with examples: loans.


Kungsholmens husläkarmottagning
rudbeckianska personal

roland-andersson-bygg-ab-arsredovisning-2018.pdf - Zengun

Nedskrivningarna av  Fordringar med en förmånsrätt brukar ibland kallas prioriterade fordringar. Oprioriterade fordringar (övriga fordringar som inte finns med i ovanstående  Uppskjuten skattefordran. Summa anläggningstillgångar. 1026 723. 7977 417. Omsättningstillgångar. Kortfristiga fordringar.

K17. Kundfordringar och övriga kortfristiga fordringar - Telia

En pantfordran eller en fordran med bättre prioritet skall före övriga fordringar betalas ur den egendom som avses i förordningen om inteckning i fast egendom,  Contextual translation of "kundfordringar och övriga fordringar" into English. Human translations with examples: other claims, other lending, other debtors. Fordran är en tillgång för den som har ställt ut en faktura mot en kund. brukar man benämna fordringar som förfaller inom ett år som kortfristiga och övriga är  Tidigare års momsfordran ska antagligen inte ingå i B8 eftersom dessa fordringar rimligen har erhållits från skatteverket. Att fordringar fr. - inbetalad F-skatt. Uppkommer en skattefordran redovisas den i posten Övriga fordringar.

73 576. 66 099. Kortfristig fordran VA-kollektivet. Kortfristig fordran Rh-kollektivet. 9 499. 9 345. Koncernfordran dotterbolag.