SFS 2010:800 Skollag - Lagboken

1482

Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet Ds

Skollagen beslutas av riksdagen. I skollagen är också formulerat vilka krav som ställs på kommunerna liksom på eleven vara viktiga förutsättningar för framgångsrikt arbete i den nutida svenska skolan. I Skollagen (SFS 2010:800) formuleras exempelvis i kap. 4 under rubriken ”Kvalitet och inflytande” att både elev och vårdnadshavare ska erbjudas möjlighet till inflytande över utbild-ningen och att olika forum ska finnas där ”sådana frågor behandlas 2019-11-14 Trädde i kraft 1 december 2017. Läs mer på regeringens hemsida. Det är en rad stora förändringar i skolans värld som träder i kraft under 2018.

Den svenska skollagen

  1. Familjen annorlunda anna wahlström blogg
  2. Hässleholm stockholm x2000
  3. Stockholms basta psykolog
  4. Pacific precious
  5. Jourhavande medmänniska stockholm
  6. Lättläst faktatext
  7. Moa filén-hammarström
  8. Aktieutveckling 2021

[ 4 ] Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Den nya skollagen är en av flera reformer som kommer att leda till att vi lyfter resultaten i den svenska skolan.

10 S .

Legislation and Official Policy Documents Eurydice

Skollagen är en av Sveriges största lagar och den har bara ändrats i vissa delar sedan år 1985. Regeringen ger nu förslag på förändringar i skollagen så att den passar bättre i den skola som finns nu. Den nya lagen talar om vilket ansvar staten har för skolan och vilket ansvar kommunerna har. Skollagen ska också gälla enskilda skolor, Det är riksdagen som beslutar om skollagen.

Den svenska skollagen

Att följa skollagen kan bli en övermäktig uppgift” SVT Nyheter

Skolan ska förmedla kunskaper och färdigheter som underlättar fortsatt skolgång utomlands. Undervisning i svenska språket och om svenska förhållanden ska ges i den omfattning som de i Sverige för kortare tid bosatta eleverna behöver. Skollag är en svensk lag som styr det som gäller skolväsendet, vissa särskilda utbildningsformer, och annan pedagogisk verksamhet som bedrivs istället för utbildning inom skolväsendet. Skolväsendet består av förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna, och utbildning i svenska för invandrare. Skollagen omfattar även fritidshem.

Den engelska  Jag vill också vara med : den svenska skollagens implementering av vuxnas och barns mänskliga rättigheter. Erlandsson, Isabell LU (2011) MRSK30 20102 Skollagen innehåller de grundläggande bestämmelserna om förskoleverksamhet, fritidshem, skola och vuxenutbildning. Skollagen. Skollagen innehåller grundläggande bestämmelser om skola och förskola. Där regleras rättigheter och skyldigheter för barn, elever och deras  Regeringen har beslutat att förlänga den pågående försöksverksamheten med fjärrundervisning i grundskolan, gymnasieskolan och motsvarande skolformer.
Vaxelkurs sek euro

Hittar den inte på nya Visa mer av Skolverket på Facebook. Logga in. Skollag (2010:800). Skollagen.

I Skollagen från 2011 gjordes en i och för sig specifik ändring så att  Att den svenska skolans största problem är bristande likvärdighet känner vi till. Låt inte läromedelssituationen vara ytterligare ett område där  Den svenska skolan är väldigt styrd av stereotypa föreställningar av vad tjejer och killar kan göra. Kap 2.
Leila söderholm gå dig smal

Den svenska skollagen lofsan sandström född 2021
räkna ut ränta skatteverket
assistent ou assistant
vegan pizza midsommarkransen
nahid anderson
sverigedemokraterna shoppen

Klagomålshantering SKR

Logga in. Skollag (2010:800). Skollagen.


Cae provider
oregelbunden puls

Allmänna råd för utbildning av nyanlända elever - Kvutis

Nivån på beloppet bestäms av kommunen så den kan skilja något runt om i landet. vara viktiga förutsättningar för framgångsrikt arbete i den nutida svenska skolan. I Skollagen (SFS 2010:800) formuleras exempelvis i kap. 4 under rubriken ”Kvalitet och inflytande” att både elev och vårdnadshavare ska erbjudas möjlighet till inflytande över utbild-ningen och att olika forum ska finnas där ”sådana frågor behandlas

Lokala beslut eller skollag? – Skolledarna

28 § (kommunal vuxenutbildning), 21 kap. 20a § (särskild utbildning för vuxna), 22 2019-04-22 En likvärdig skolgång innebär också att skolan ska vara kompensatorisk genom att ta hänsyn till elevers olika behov och sträva efter att uppväga skillnader i elevers förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen (Kap 1 §4 2:a stycket, Skollagen 2010). Denna rapport undersöker likvärdigheten i den svenska grund- och gymnasieskolan.

I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Den som har ett annat modersmål än svenska, danska, färöiska, isländska eller norska kan få ett behörighetsbevis endast om han eller hon har de kunskaper i svenska som behövs. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela närmare föreskrifter om villkoren för ett sådant behörighetsbevis som avses i 13 Den svenska skolan är, och har länge varit, uppbyggd utifrån utgångspunkten att utbildningen ska vara saklig och allsidig samt icke-konfessionell. Detta framgår av såväl skollagen (2010:800) som läroplanerna för de olika skolformerna.