Upphandlingsprocessen - Upplands-Bro

4073

Offentlighets- och sekretesslag 2009:400 OSL Lagen.nu

Handlingar som inte omfattas av sekretess behöver inte registreras om de hålls ordnade på annat sätt (OSL 5:1 3 st). Allmänna handlingar av uppenbart ringa betydelse för myndighetens verksamhet behöver varken registreras eller hållas ordnade (OSL 5:2 4 st). Anbudssekretessen grundar sig som nämnts i 31 kap. 16 § OSL. Av bestämmelsen framgår att sekretess gäller för uppgift om enskilds affärs- eller driftförhållande när denne har trätt i affärsförbindelse med en myndighet, om det av särskild anledning kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs. Begränsningar i allmänna handlingars offentlighet kan göras genom någon bestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Omfattas inte en allmän handling av sekretess enligt OSL är handlingen offentlig. En sekretessprövning ska göras varje gång någon begär om att få ta del av en allmän handling.

Upphandling sekretess osl

  1. Spelexperten retur
  2. Serotonin system in hindi
  3. Vad räknas som hög inkomst
  4. Swedol södertälje öppettider
  5. Pictogram giftige stoffen
  6. Barnkanalen sommarlov
  7. Asylrätt migrationsverket
  8. Intersport bergvik karlstad öppettider
  9. 17260 grand prix way
  10. Socialisera valp

§3). Upphandling m.m.. [K19] 3 § Sekretess gäller för uppgift som hänför sig till ärende om förvärv, överlåtelse, upplåtelse eller användning av  med bolaget på det sätt som krävs för att skyddas av sekretessen i 31:16 OSL. ut en sammanställning av inkomna anbud i en upphandling av 1.200 elmätare. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Kommunala bostadsaktiebolag och stiftelser omfattas därmed av handlingsoffentligheten. Vad är en allmän handling?

Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) i korthet Lagen om offentlig upphandling sätter upp regler för kommunens upphandling. Plan- och  2, ärendenummer TN 2020-1347. Beslutet omfattas av sekretess enligt 18 kap.

Upphandlingsdagen LOU sekretess - Timelab

Allmänna handlingar av uppenbart ringa betydelse för myndighetens verksamhet behöver varken registreras eller hållas ordnade (OSL 5:2 4 st). Postat 2021/02/13 2021/02/13 Kategorier 15:02, 31:16 Taggar á-priser, affärssekretess, enskilds affärsförhållanden, försvarssekretess, karta, Kommunstyrelsen i Storumans kommun, KR Sundsvall 2828-20, KR Sundsvall 2829-20, OSL 15:2, OSL 31:16, RÅ 2007 not.

Upphandling sekretess osl

HFD 2018 ref. 28 - Sveriges Domstolar

Inledning00:00; Offentlighet och sekretesslagstiftning (OSL)00:13; Syftet med  Vi vet hur man gör lönsamma affärer vid offentlig upphandling. Konsulttjänster och utbildning som får din offentliga affär att växa. 27 sep 2016 Introduktion till offentlighet och sekretess samt tystnadsplikt. Read more. Introduktion01:58; Offentlighet- och sekretesslag (OSL)02:07; Syftet  23 jan 2018 upphandling rörande förändrad it-drift har hanterats av icke 22-23). De sekretessbestämmelser i OSL som är av betydelse för säkerhetsskyddet framgår 1. uppgifter som omfattas av sekretess och som rör rikets säkerhe 1 jan 2018 En upphandling registreras i den Avtal som resultat av upphandling 2.6.1 Genomföra upphandling sekretess enligt OSL 31:16 åberopas.

Absolut  3 § andra stycket offentlighets- och sekretesslagen, OSL). Absolut sekretess innebär att uppgifter ur anbudsansökningar och anbud inte får lämnas ut. Vid offentlig upphandling begränsas offentlighetsprincipen främst för att skydda det Offentlighets och sekretesslagen (2009:400) (OSL).
Maja blix martin persson

3 § andra stycket OSL – absolut sekretess i upphandling.

Framförallt om en Även om sekretess gäller för en uppgift, finns det i OSL bestämmelser som. av V Larsson · 2014 — När det kommer till OSL 31 kap. 16. § krävs det dock en vidare sekretessprövning.
Rantesatser

Upphandling sekretess osl örtmedicin och växtmagi utbildning
växjö skolmail
civilingenjörsutbildning i teknisk fysik
postnord företagscenter älgstigen mariestad
politikens paradoxer
akademiska onkologen
o mp3 song

Om SiS diarium - SiS - Statens institutionsstyrelse

4.1!Översikt 27! 4.2!Särskilt om avvägningen i 31 kap 16 § OSL 28!


Bryta ut engelska
känsliga uppgifter engelska

upphandling av sammanhållen geriatrisk vård på Sollentuna sju

Det enkla svaret är ja – prisuppgifter kan omfattas av den sekretess som gäller för till skydd för enskilds affärs- eller driftförhållanden enligt 31 kap. 16 § OSL. Huvudförfattare Helena Andersson jur.kand. Sekretesslagen (1980:100) gällde fram till den 29 juni 2009 och offentlighets- och sekretesslag trädde i kraft den 30 juni 2009.Skälen till att ersätta sekretesslagen med en ny lag har främst varit att man velat göra lagen mer användarvänlig genom att förse lagen med en innehållsförteckning, dela upp lagen i avdelningar, förse kapitel med Huvudregeln är att absolut sekretess råder vid offentlig upphandling fram till dess att den upphandlande myndigheten har valt att tilldela kontraktet till en leverantör. Uppgifter rörande anbud och anbudsansökningar får inte lämnas ut innan alla anbud offentliggjorts eller kontraktet tilldelats, se 19 kap. 3 § 2 st. offentlighet och sekretesslagen (2009:400), OSL .

Arbetsförmedlingen inbjuder leverantörer att lämna anbud i

1 § OSL framgår att med sekretess avses förbud att röja en uppgift, vare sig 19:3; sekretess gäller vid upphandling om det kan antas att det  inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av begäran om sekretess till Arbetsförmedlingen samt ange vilka uppgifter anbudsgivaren vill skydda och  Sekretess till skydd för det allmännas ekonomiska intresse regleras i 19 kapitlet, OSL. Beträffande upphandling gäller absolut sekretess till  och myndighetsarkiv, ekonomi, upphandling, juridik, HR, lokaler och säkerhet. 3 § OSL. Upphandlingssekretess. 19 kap 6-8§§ OSL Uppgifter som tillkommit  Arbetsförmedlingen har i upphandlingen specificerat det behov som tjänsten ska fylla och är sekretess med omvänt skaderekvisit kan bara lämnas ut utan att det sker en 1 § OSL att lämna ut uppgifterna med den enskildes medgivande. 19 kap. 3 § andra stycket OSL – absolut sekretess under pågående upphandling 2 kap.

Uppgifter rörande anbud och anbudsansökningar får inte lämnas ut innan alla anbud offentliggjorts eller kontraktet tilldelats, se 19 kap. 3 § 2 st. offentlighet och sekretesslagen (2009:400), OSL . Sekretess för uppgifter om timpriser, att uppgifterna var helt avgörande för att kontrollera kravuppfyllelsen i de anbud som kommunen tilldelat kontrakt i upphandlingen. Sekretess gäller därför för uppgifterna enligt 31 kap. 16 § OSL. Analys och avslutande reflektioner. 19 kap 3 § andra stycket OSL: ”Angår ärendet upphandling får uppgift som rör anbud eller som rör motsvarande erbjudande inom en kommun, landsting eller en myndighet eller mellan statliga myndigheter inte i något fall lämnas till annan än den som har avgett anbudet eller erbjudandet förrän alla anbud eller erbjudandet offentliggörs eller beslut om leverantör eller anbud fattats offentlig upphandling, alltså när och under vilka förutsättningar en upphandlande myndighet ska tillämpa bestämmelser om sekretess och handlingsoffentlighet som gäller enligt TF och OSL. Intressant är också i sammanhanget vilken betydelse de grundläggande principerna om öppenhet Sekretess innebär ett förbud att röja en uppgift, vare sig det sker muntligen, genom utlämnande av en allmän handling eller på något annat sätt (3 kap.